Wiki

Phân tích hợp đồng và chứng từ nhập khẩu hương liệu của

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki Tại craigslistsitesusa.com

Ngày đăng: 08/10/2019, 09:06

z Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Đề tài: PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG VÀ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG Hà Nội, tháng 08 năm 2018 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CƠNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 1.1 Khái quát Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 So sánh đặc điểm HĐMBHH quốc tế với HĐMBHH: 1.1.3 Điều kiện hiệu lực HĐMBHHQT 1.1.4 Bố cục hợp đồng 1.2 PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 1.2.1 Đối tượng chủ thể hợp đồng 1.2.2 Điều kiện thương mại hợp đồng 1.2.3 Các điều khoản hợp đồng CHƯƠNG LIỆU QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG 17 2.1 Xin giấy phép nhập 17 2.2 Tiến hành thủ tục thuộc nghĩa vụ toán 18 2.3 Thuê tàu 19 2.4 Mua bảo hiểm 20 2.5 Thơng quan nhập hàng hóa 20 2.6 Nhận hàng 21 2.7 Kiểm tra hàng hóa 22 2.8 Khiếu nại 23 CHƯƠNG CHƯƠNG 3: BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 24 3.1 Hóa đơn thương mại 24 3.2 Vận đơn 25 3.3 Giấy chứng nhận kiểm định (Certificate of Analysis) 27 3.4 Giấy chứng nhận xuât xứ 30 3.5 Giấy báo nhận hàng 32 3.6 Phiếu đóng gói 33 3.7 Tờ khai hải quan 35 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nay, mở cửa kinh tế kéo theo phát triển mạnh mẽ lĩnh vực giao dịch thương mại quốc tế Hội nhập vào kinh tế quốc tế trở thành trở thành xu hướng tất yếu công ty tồn giới, có Việt Nam Hội nhập khơng mang lại lợi ích mặt kinh tế mà góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp quốc tế thông qua thương mại quốc tế Nhập đóng vai trò trọng việc tạo điều kiện thuận lợi việc chuyển dịch kinh tế quốc gia Trong đó, nhập ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm xu hướng doanh nghiệp Việt Nam áp dụng Hiểu tầm quan trọng hoạt động nhập để nghiên cứu rõ hoạt động nhập doanh nghiệp Việt Nam, nhóm chúng em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích hợp đồng chứng từ nhập hương liệu Công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong” làm đối tượng nghiên cứu môn Giao dịch thương mại quốc tế Bài tiểu luận chia làm phần chính: Chương I: Phân tích hợp đồng Chương II: Quy trình thực hợp đồng Chương III: Phân tích chứng từ xuất nhập liên quan Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Cương Trần Bích Ngọc đẫ tận tình giúp đỡ chúng em trình thực đề tài Do nhóm hạn chế mặt kiến thức thời gian nghiên cứu nên khơng thể tránh khỏi sai sót tiểu luận, chúng em mong nhận góp ý thầy để đề tài nghiên cứu chúng em hoàn thiện Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA QUỐC TẾ VÀ PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 1.1 Khái quát Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1.1.1 Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thỏa thuận đương có trụ sở thương mại quốc gia khác theo bên gọi Bên bán (bên xuất khẩu) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu bên khác gọi Bên mua (bên nhập khẩu) tài sản định, gọi hàng hóa; bên mua có nghĩa vụ toán cho bên bán, nhận hàng quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận 1.1.2 So sánh đặc điểm HĐMBHH quốc tế với HĐMBHH: Điểm chung:  Tự nguyện  Chủ thể thương nhân  Quy định quyền nghĩa vụ  Tính chất song vụ, bồi hoàn, ước hẹn Đặc điểm riêng HĐMBHHQT:  Chủ thể hợp đồng: có trụ sở thương mại nước khác khu vực hải quan riêng  Đối tượng: Di chuyển qua biên giới/biên giới quốc gia hải quan  Đồng tiền: Có thể ngoại tệ với hai bên  Nguồn luật điều chỉnh: Đa dạng, phức tạp, chủ yếu dựa theo bốn nguồn luật chính: Điều ước thương mại quốc tế; Tập quán thương mại quốc tế; Án lệ, tiền lệ xét xử; Luật quốc gia 1.1.3 Điều kiện hiệu lực HĐMBHHQT Chủ thể hợp đồng Chủ thể hợp đồng bên mua bên bán phải có đủ tư cách pháp lý Điều 6, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh Thương nhân có quyền hoạt động thương mại ngành nghề, địa bàn, hình thức theo phương thức mà pháp luật không cấm Điều 3, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi quy định: Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân xuất khẩu, nhập hàng hóa khơng phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Đối với mặt hàng xuất nhập theo giấy phép thương nhân muốn xuất nhập phải có giấy phép Bộ thương mại Bộ chuyên ngành Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng hàng hóa phép mua bán theo quy định pháp luật Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi có quy định: Đối tượng mua bán hàng hóa khơng thuộc Danh mục cấm xuất nhập khẩu, tạm ngưng xuất nhập khẩu.Hàng hóa xuất khẩu, nhập phải bảo đảm quy định liên quan kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu kiểm tra quan quản lý Nhà nước chuyên ngành trước thông quan Nội dung hợp đồng Nội dung hợp đồng phải bao gồm điều khoản chủ yếu mà pháp luật quy định Các điều khoản chủ yếu bao gồm có điều khoản: Tên hàng, số lượng, chất lượng/phẩm chất, giá cả, phương thức tốn, giao hàng Ngồi bên thỏa thuận thêm điều khoản cho hợp đồng Hình thức hợp đồng Điểm 2, Điều 27, Luật Thương mại số 2005 quy định: Mua bán hàng hóa quốc tế phải thực sở hợp đồng văn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương Cũng theo Điểm 15, Điều Luật quy định: Các hình thức có giá trị tương đương văn bản, bao gồm: Điện báo, telex, fax, thơng điệp liệu hình thức khác theo quy định pháp luật 1.1.4 Bố cục hợp đồng (1) Tên hợp đồng (2) Địa điểm, ngày tháng năm (3) Phần mở đầu: – Cơ sở ký kết hợp đồng – Tên, địa chỉ, điện thoại, điện tín bên – Tên, chức vụ người đại diện – Các định nghĩa có liên quan (4) Các điều khoản thỏa thuận  Các điều khoản bắt buộc: Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế  Điều khoản tên hàng  Điều khoản số lượng, khối lượng  Điều khoản phẩm chất  Điều khoản giá  Điều khoản giao hàng  Điều khoản toán  Điều khoản bảo hành  Điều khoản vi phạm điều khoản hợp đồng  Điều khoản miễn trách  Các điều khoản tùy ý: Điều kiện bảo hiểm,… 1.2 PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 1.2.1 Đối tượng chủ thể hợp đồng 1.2.1.1 Đối tượng hợp đồng Hợp đồng số 18MK8-V001 kí kết ngày 29/01/2018 với mục đích mua bán đối tượng hương liệu nước tương (soy sauce flavor) hương liệu nước mắm (fish sauce flavor) Căn vào Nghị định 12/2006/NĐ-CP, hàng hóa thuộc nhóm đối tượng tự xuất nhập khẩu, không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập danh mục hàng hóa xuất nhập có điều kiện Như đối tượng hợp đồng hợp pháp 1.2.1.2 Chủ thể hợp đồng  Người bán ̵ Các thông tin người bán nêu hợp đồng sau: ̵ Tên công ty: Công ty TNHH Tư nhân Givaudan Singapore ̵ Địa chỉ: Woodlands Avenue 8, Singapore 738972, SINGAPORE ̵ Điện thoại: (65) – 6751 91 00 Fax: (65) – 6759 12 96 ̵ Ngân hàng người bán: Ngân hàng CITIBANK N.A, Chi nhánh Singapore Marina View #16-00 Asia Square Tower 1, Singapore 018980 Mã Swift: CITISGSG Số tài khoản: 0707682-035  Người mua Các thông tin người mua nêu hợp đồng sau: ̵ Tên công ty: Công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong ̵ Địa chỉ: Thơn Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam ̵ Điện thoại: (84)-272-3779246 Fax: (84)-272-3779248 ̵ Ngân hàng người bán: Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Phú Lâm 391A Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Mã Swift: CITISGSG Số tài khoản: 0707682-035 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Nhận xét: Theo Điều Luật Thương Mại 2005 quy định thương nhân Việt Nam Điều 16 Luật Thương Mại 2005 quy định thương nhân nước hợp pháp thực xuất nhập hàng hóa, Nghị định 12/2006/NĐ-CP quyền kinh doanh xuất nhập hai chủ thể hợp đồng chủ thể có đầy đủ tư cách pháp lí có quyền kinh doanh xuất nhập Việt Nam 1.2.2 Điều kiện thương mại hợp đồng Hợp đồng quy định giao dịch thực theo điều kiện CIF Incoterms 2010 Cách quy định hợp đồng sau: CIF Cảng Sài Gòn, TP HCM – Việt Nam Trong Cảng Sài Gòn cảng đến quy định Điều kiện CIF Incoterms 2010 lựa chọn phù hợp với phương thức vận tải đóng gói hàng hóa giao dịch Phương thức vận tải hàng hóa hương liệu nước mắm, nước tương quy định Giấy chứng nhận xuất xứ phương thức vận tải đường biển Hàng hóa đóng gói phục vụ cho vận chuyển lên tàu theo kiện, không theo container nên giao dịch theo điều kiện CIF phù hợp 1.2.3 Các điều khoản hợp đồng 1.2.3.1 Điều khoản tên hàng Tên hàng điều khoản quan trọng đơn hàng, thư hỏi hàng, hợp đồng nghị định thư Nó nói lên xác đối tượng mua bán, trao đổi Vì người ta ln tìm cách diễn đạt thật xác, rõ ràng tên hàng hợp đồng Trong thương mại quốc tế, người ta thường dùng cách sau để biểu đạt tên hàng:  Tên thương mại hàng hóa kèm theo tên thông thường tên khoa học  Tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất hàng  Tên hàng kèm theo nhà sản xuất hàng  Tên hàng kèm theo nhãn hiệu  Tên hàng kèm theo quy cách hàng  Tên hàng kèm theo cơng dụng hàng hóa  Tên hàng kèm theo số hiệu hạng mục hàng danh mục Bảng phân loại mã hóa hàng hóa – HS (Harmonized system) Điều khoản tên hàng quy định hợp đồng theo cách ghi tên hàng kèm theo số hiệu mã hàng hóa nhà sản xuất quy định: Hương liệu nước tương AD237-217-5 Hương liệu nước tương UR-697-946-5 Hương liệu nước mắm L-188866 Hương liệu nước mắm AO-365-993-7 Hương liệu nước mắm L-271613 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Nhận xét điều khoản tên hàng hợp đồng: Cách quy định tên hàng hợp đồng chưa rõ ràng hợp lí theo chuẩn quốc tế Kiến nghị chỉnh sửa điều khoản tên hàng hợp đồng: nên bổ sung mã HS để dễ dàng việc xác định thuế suất nhập thuận lợi cho q trình thơng quan Hương liệu nước tương AD237-217-5 mã số 330210 Hương liệu nước tương UR-697-946-5 mã số 330210 Hương liệu nước mắm L-188866 mã số 330210 Hương liệu nước mắm AO-365-993-7 mã số 330210 Hương liệu nước mắm L-271613 mã số 330210 1.2.3.2 Điều khoản số lượng Trong điều khoản này, bên xác định rõ mặt lượng hàng hóa giao dịch Khi quy định điều khoản số lượng hợp đồng, bên thường quan tâm đến vấn đề: đơn vị tính số lượng (hoặc trọng lượng) hàng hóa, phương pháp quy định số lượng phương pháp xác định khối lượng, giấy tờ chứng minh Trên giới có hệ thống đo lường quốc tế: hệ đo lường mét hệ hệ đo lường Anh-Mỹ Khi quy định hợp đồng cần ghi rõ đơn vị tính theo hệ Về phương pháp quy định số lượng, thực tiễn bn bán quốc tế, người ta quy định số lượng hàng hóa giao dịch hai cách:  Quy định cụ thể số lượng hàng hóa giao dịch: cách quy định thường áp dụng cho mặt hàng đếm đơn vị cái, hay mua bán mặt hàng có số lượng nhỏ dễ cân đo đong đếm xác Tuy nhiên cách quy định gặp khó khăn số lượng hàng hóa lớn khó cân đo đong đếm xác  Quy định chừng số lượng hàng hóa giao dịch: cách quy định số lượng chừng cho phép bên giao nhận hàng khoảng chênh lệch định, khoảng chênh lệch gọi dung sai Trong trường hợp cần thiết, xuất phát từ chất tự nhiên hàng hóa, người mua, người bán quy định tỷ lệ miễn trừ Về phương pháp xác định khối lượng, mua bán, người mua người bán phải thống với cách xác định khối lượng hàng hóa, phương pháp thường dùng gồm khối lượng bì (gross weight), khối lượng tịnh (net weight), khối lượng thương mại (commercial weight) khối lượng lý thuyết Về địa điểm xác định khối lượng, khối lượng hàng xác định nơi gửi hàng (shipped weight) nơi dỡ hàng (landed weight) Các bên tham gia giám định khối lượng đại diện bên bán, bên mua quan giám định Giá trị pháp lý giấy chứng nhận số lượng mang tính tham khảo có giá trị cuối Điều khoản số lượng quy định Hợp đồng cụ thể sau: Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Đơn vị tính số lượng: kg theo hệ đo lường mét hệ Phương pháp quy định số lượng: quy định cụ thể số lượng hàng hóa giao dịch theo loại hương liệu: Hương liệu nước tương AD-337-217-5: 1000kg Hương liệu nước tương UR-697-946-5: 1000kg Hương liệu nước mắm L-188866: 2000kg Hương liệu nước mắm AO-365-993-7: 2000kg Hương liệu nước mắm L-271613: 350kg Tổng cộng 6350kg Nhận xét điều khoản số lượng hợp đồng:  Đối với đơn vị tính kg, hợp đồng nên quy định chừng đề cập trên, cách quy định cụ thể khó xác tuyệt đối rủi ro chuẩn bị hàng rủi ro đường vận chuyển sai lệch trình cân đo đong đếm  Hàng hóa mua bán hàng hóa chất lỏng bị hao hụt tự nhiên trình vận chuyển điều khoản miễn trừ chưa quy định  Phương pháp xác định khối lượng không quy định cụ thể  Địa điểm xác định khối lượng giấy chứng nhận số lượng không đề cập Kiến nghị chỉnh sửa điều khoản số lượng hợp đồng: quy định thêm dung sai, điều khoản miễn trừ, phương pháp xác định khối lượng địa điểm xác định khối lượng Cụ thể bổ sung sau:  Dung sai 10% người bán lựa chọn, miễn trừ 2%  Khối lượng hàng hóa kiểm tra nơi giao hàng quan giám định cấp Giấy chứng nhận số lượng có giá trị hiệu lực cuối 1.2.3.3 Điều khoản giá Trong điều kiện cần xác định: đơn vị tiền tệ giá cả, mức giá, phương pháp qui định giá, điều kiện sở giao hàng  Đồng tiền tính giá: Giá hàng hóa biểu tiền giá trị hàng hóa đó.Nên ghi giá người ta phải xác định tiền tệ để biểu thị giá Đồng tiền ghi giá đồng tiền nước người bán nước người mua, nước thứ ba xác định phụ thuộc vào tập quán thương mại quốc tế vị bên giao dịch  Mức giá: Mức giá quy định hợp đồng theo giá quốc tế, giá khu vực giá quốc gia  Phương pháp qui định giá Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế  Giá cố định: giá khẳng định lúc ký kết hợp đồng không thay đổi trình thực hợp đồng  Giá qui định sau: xác định sau ký hợp đồng cách đàm phán, thỏa thuận thời gian đó, cách dựa vào giá giới ngày trước hay giao hàng  Giá xét lại: giá xác định lúc ký hợp đồng, xem xét lại sau này, vào lúc giao hàng, giá thị trường hàng hóa có biến động với mức định  Giá di động: giá tính tốn dựa biến động chi phí sản xuất thời hợp đồng Điều khoản giá quy định Hợp đồng cụ thể sau: Tên hàng Đơn giá Thành tiền Soy Sauce flavor AD-337-217-5 15.34 USD/kg 15,340 USD Soy Sauce Flavour UR-697-946-5 11.56 USD/kg 11,560 USD Fish Sauce Flavour L-188866 16.70 USD/kg 33,400 USD Fish Sauce Flavour AO-365-993- 13.49 USD/kg 26,980 USD Fish Sauce Flavour L-271613 14.80 USD/kg 5,180 USD Tổng giá: 92,460.00 USD Giá tính theo giá CIF Cảng Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Incoterms 2010 Nhận xét điều khoản giá hợp đồng:  Giá tính theo đồng tiền có giá trị khoản lớn đồng USD, thuận tiện cho việc toán ngân hàng Ở có loại giá hiểu giá cố định xác định thời điểm ký hợp đồng, không thay đổi giao hàng  Tổng giá chữ nên gây nhầm lẫn dấu ngăn cách phần nguyên phần thập phân số dấu chấm hay dấu phẩy khác biệt cách ghi số Việt Nam quốc tế  Các chi phí liên quan chưa quy định cụ thể Điều dẫn tới tranh chấp xảy sai sót Kiến nghị chỉnh sửa điều khoản giá hợp đồng: bổ sung thêm  Tổng giá ghi chữ: chín mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi la Mỹ  Giá bao gồm chi phí bao bì chi phí bốc hàng lên tàu 1.2.3.4 Điều khoản chất lượng Trong điều khoản này, hai bên thỏa thuận với cách quy định chất lượng việc kiểm tra chất lượng hàng hóa  Các cách quy định chất lượng:  Dựa vào mẫu hàng  Dựa vào xem hàng trước  Dựa vào trạng hàng hóa Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế  Thơng tin hàng hóa (tên, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, quy cách, ký hiệu mã…) Tên hàng Khối lượng Đơn giá Tổng giá (KG) (USD/KG) (USD) Hương liệu nước mắm L-188866 2000 16,7 33400 Hương liệu nước tương UR-697-946-5 1000 11,56 11560 Hương liệu nước mắm AO-365-993-7 2000 13,49 26980 Hương liệu nước mắm L-271613 350 14,8 5180 TỔNG 5350 77120 Giải thích chênh lệnh so với hợp đồng: chưa bao gồm 1000KG hương liệu nước tương AD-337-217-5 giá 15,34 USD/KG nên hóa đơn chênh lệch 15340 USD so với hợp đồng)  Ngày gửi hàng: 12/03/2018  Tên tàu, thuyền, số chuyến (Tên tàu / Chuyến): THANA BHUM/168N  Ngày rời cảng 12/03/2018, ngày dự kiến hàng đến: 15/03/2018  Địa cảng đi, cảng đến: Cảng đi: SINGAPORE; Cảng đến: CÁT LÁI  Điều kiện giao hàng: CIF CAT LAI, TP HỒ CHÍ MINH 3.2 Vận đơn 3.2.1 Khái niệm Vận đơn (Bill of Lading – thường viết tắt B/L) chứng từ chuyên chở hàng hóa người vận chuyển ký phát cho người gửi hàng sau hàng hóa bốc lên tàu nhận để chở Hiện nay, khoảng 90% lượng hàng hóa giao dịch thương mại quốc tế sử dụng phương thức vận tải đường biển, B/L chiếm tỷ trọng lớn tổng số chứng từ vận tải sử dụng 3.2.2 Chức B/L có chức bản:  B/L biên lai người chuyên chở xác nhận họ nhận hàng để chở 25 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế  B/L chứng điều khoản hợp đồng vận tải đường biển  B/L chứng từ sở hữu hàng hóa, quy định hàng hóa giao cho cảng đích, cho phép người mua bán hàng hóa cách chuyển nhượng B/L Từ chức kể trên, B/L dùng để:  Làm khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập hàng hóa;  Làm tài liệu hàng hóa kèm theo chứng từ thương mại người bán gửi cho người mua ngân hàng để nhận tiền toán;  Làm chứng từ để mua bán, cầm cố chuyển nhượng hàng hóa;  Làm xác định số lượng hàng người bán gửi cho người mua, dựa vào người ta ghi sổ, thống kê, theo dõi việc thực hợp đồng 3.2.3 Nội dung Vận đơn  Tên trụ sở người vận chuyển: Cơng ty TNHH Vận tải Bollore Singapore, 101 Alps Aveneu 03-01  Tên người gửi hàng: Công ty TNHH Givaudan Singapore, Địa chỉ: Wocolands Aveneu  Tên người nhận hàng ghi rõ vận đơn ký phát dạng vận đơn theo lệnh vận đơn vô danh: Công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong, địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam  Tên tàu biển: THANA BHUM  Mô tả chủng loại, kích thước, thể tích, số lượng đơn vị, trọng lượng giá trị hàng hoá, xét thấy cần thiết 2000kg Hương liệu nước mắm mã số L-188866 1000kg Hương liệu nước tương mã số UR-697-946-5 350kg Hương liệu nước mắm mã số L-271613 Xếp hàng lên tàu ngày 12/03/2018  Mơ tả tình trạng bên ngồi bao bì hàng hố: 22 bao bì hương liệu tổng hợp  Ký mã hiệu đặc điểm nhận biết hàng hố mà người giao hàng thơng báo văn trước bốc hàng lên tàu biển đánh dấu đơn vị hàng hoá bao bì  Cước vận chuyển khoản thu khác người vận chuyển; phương thức toán; trả  Nơi bốc hàng cảng nhận hàng: Cảng bốc: SINGAPORE; Cảng dỡ: CÁT LÁI  Cảng trả hàng dẫn thời gian, địa điểm định cảng trả hàng: cảng CÁT LÁI  Số vận đơn gốc ký phát cho người giao hàng:  Thời điểm địa điểm ký phát vận đơn: 12/03/2018, Singapore  Chữ ký người vận chuyển thuyền trưởng đại diện khác có thẩm quyền người vận chuyển 26 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế 3.3 Giấy chứng nhận kiểm định (Certificate of Analysis) 3.3.1 Khái niệm  Giấy chứng nhận kiểm định (Certificate of Analysis) thường có sản phẩm thực phẩm, gia vị thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm,…- sản phẩm nhiều có hóa chất phi tự nhiên  Một C/A hợp lệ phải trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 10725 cung cấp giấy chứng nhận ISO 10725 Trường hợp khơng có giấy phân tích thành phần phải kiểm nghiệm trung tâm kiểm nghiệm có chức Việt Nam 3.3.2 Chức C/A  Là giấy phép cần thiết để xin cấp Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm  Giúp cho người bán quản lý chất lượng sản phẩm đầu  Giúp người mua nắm xác chất lượng sản phẩm  Giúp người tiêu dùng trả lời xác câu hỏi “Cái gì?”  Cuối cùng, quan trọng quan quản lý xác định xác hàng hóa có phép lưu thơng hay khơng 3.3.3 Nội dung giấy chứng nhận kiểm định Thông tin người mua Giấy chứng nhận kiểm định hương liệu nước mắm AO-365-993-7 – Tên khách hàng: Công ty TNHH chế biến nước chấm MeKong – Số tham chiếu khách hàng: 18MKS-V001 – Số tham chiếu người bán Givaudan: 3428737/907737 98 – Số lượng: 2,000.000 KG Giấy chứng nhận kiểm định hương liệu nước tương UR-697-946-5 Giấy chứng nhận kiểm định hương liệu nước mắm L188866 Giấy chứng nhận kiểm định hương liệu nước mắm L271613 – Tên khách hàng: Công ty TNHH chế biến nước chấm MeKong – Số tham chiếu khách hàng: 18MKS-V001 – Số tham chiếu người bán Givaudan: 3428737/907211 13 – Số lượng: 1,000.000 KG – Tên khách hàng: Công ty TNHH chế biến nước chấm MeKong – Số tham chiếu khách hàng: 18MKS-V001 – Số tham chiếu người bán Givaudan: 3428737/907156 65 – Số lượng: 2,000.000 KG – Tên khách hàng: Công ty TNHH chế biến nước chấm MeKong – Số tham chiếu khách hàng: 18MKS-V001 – Số tham chiếu người bán Givaudan: 3428737/908039 32 – Số lượng: 350.000 KG 27 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Số lô: WO00195280 – Ngày sản xuất: Thông 26/02/2018 tin lô – Hạn sử dung: 25/08/2018 hàng – Nguồn gốc xuất xứ: Singapore Số lô: WO00194787 – Ngày sản xuất: 14/02/2018 – Hạn sử dụng: 09/02/2019 – Nguồn gốc xuất xứ: Singapore Số lô: WO00194646 – Ngày sản xuất: 13/02/2018 – Hạn sử dụng: 13/09/2019 – Nguồn gốc xuất xứ: Singapore Số lô: WO00195860 – Ngày sản xuất: 03/03/2018 – Hạn sử dụng: 30/04/2019 – Nguồn gốc xuất xứ: Singapore – Hồ sơ cảm quan: có vị tanh, chiết xuất từ thịt Màu: từ màu vàng đến màu Thông vàng cam tin sản Hình dạng: chất phẩm lỏng, độ sánh trung bình thấp, – khơng vẩn đục – Hồ sơ cảm quan: hpv, vị cay, lên men – Màu: nâu đen – Hình dạng: chất lỏng, độ sánh trung bình thấp, đục – Sử dụng: lắc trước sử dụng, lắng/có thể mờ nhạt Áp dụng phương pháp thử nghiệm hình dạng theo ISO 5495 trực quan cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm đánh giá cảm quan theo ISO 5495 so sánh với tiêu chuẩn cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng – Hồ sơ cảm quan: (chung), lên men – Màu: từ màu vàng nhạt đến màu vàng nâu – Hình dạng: chất lỏng, độ sánh trung bình thấp, – không vẩn đục – Hồ sơ cảm quan: vị ngọt, chín, có lưu huỳnh, vị – Màu: gần khơng màu vàng – Hình dạng: chất lỏng, độ sánh trung bình thấp, – khơng vẩn đục Áp dụng phương pháp thử nghiệm hình dạng theo ISO 5495 trực quan cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm đánh giá cảm quan theo ISO 5495 so sánh với tiêu chuẩn cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng Áp dụng phương pháp thử nghiệm hình dạng theo ISO 5495 trực quan cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm đánh giá cảm quan theo ISO 5495 so sánh với tiêu chuẩn cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng Áp dụng phương pháp thử nghiệm hình dạng theo ISO 5495 trực quan cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng Phươn phương pháp thử g pháp nghiệm đánh giá phân cảm quan theo tích ISO 5495 so sánh với tiêu chuẩn cho kết phù hợp giới hạn đặc tả phù hợp Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng 28 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế nhiệt độ 20/20°C ( D20/20 robot cho kết 1.0410 giới hạn đặc tả 1.0360-1.0460 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 20/4°C cho kết 1.0390 giới hạn đặc tả 1.0340-1.0440 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 25/25°C cho kết 1.0380 giới hạn đặc tả 1.0330-1.0430 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 20°C (RI20 robot) cho kết 1.4344 giới hạn đặc tả 1.4290-1.4300 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 25°C cho kết 1.4324 giới hạn đặc tả 1.4270-1.4370 nhiệt độ 20/20°C ( D20/20 robot cho kết 1.0570 giới hạn đặc tả 1.0510-1.0610 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 20/4°C cho kết 1.0550 giới hạn đặc tả 1.0490-1.0590 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 25/25°C cho kết 1.0540 giới hạn đặc tả 1.0480-1.0580 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 20°C (RI20 robot) cho kết 1.4320 giới hạn đặc tả 1.4300-1.4360 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 25°C cho kết 1.4300 giới hạn đặc tả 1.4280-1.4340 nhiệt độ 20/20°C ( D20/20 robot cho kết 1.0631 giới hạn đặc tả 1.0580-1.0680 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 20/4°C cho kết 1.0611 giới hạn đặc tả 1.0560-1.0660 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 25/25°C cho kết 1.0601 giới hạn đặc tả 1.0550-1.0650 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 20°C (RI20 robot) cho kết 1.4313 giới hạn đặc tả 1.4260-1.4360 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 25°C cho kết 1.4293 giới hạn đặc tả 1.4240-1.4340 nhiệt độ 20/20°C ( D20/20 robot cho kết 1.0420 giới hạn đặc tả 1.0370-1.0470 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 20/4°C cho kết 1.0400và giới hạn đặc tả 1.0350-1.0450 Áp dụng phương pháp thử nghiệm trọng lượng riêng nhiệt độ 25/25°C cho kết 1.0390 giới hạn đặc tả 1.0340-1.0440 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 20°C (RI20 robot) cho kết 1.4356 giới hạn đặc tả 1.4310-1.4410 Áp dụng phương pháp thử nghiệm số khúc xạ nhiệt độ 25°C cho kết 1.4336 giới hạn đặc tả 1.4290-1.4390 29 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Nhận xét: Giấy chứng nhận kiểm định khơng có chữ ký dấu, khơng có ngày thử nghiệm 3.4 Giấy chứng nhận xuât xứ 3.4.1 Khái niệm Giấy chứng nhận xuât xứ – C/O (Certificate of origin) giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa quốc gia (nước xuất khẩu) cấp phát để xác nhận hàng hóa nước sản xuất phân phối thị trường xuất theo quy tắc xuất xứ, nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa nhập vào quốc gia khác (nước nhập khẩu) mặt thuế quan 3.4.2 Chức C/O  Thuế quan ưu đãi Chính sách thương mại quốc gia thoả thuận thương mại khu vực cụ thể đơi lúc có phân biệt Xác định xuất xứ hàng hố khiến phân biệt đâu hàng nhập hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo thoả thuận thương mại đặc biệt khu vực thương mại  Áp dụng thuế chống phá giá trợ giá Trong trường hợp hàng hóa nước phá giá thị trường nước khác, việc xác định xuất xứ khiến hành động chống phá giá việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi  Thống kê thương mại trì hệ thống hạn ngạch Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn số liệu thống kê thương mại xu hướng nước khu vực dễ dàng Trên sở số liệu thương mại xuất đáng tin cậy, quan thương mại trì hệ thống hạn ngạch, trường hợp hệ thống tồn  Xúc tiến thương mại Quy tắc xuất xứ sử dụng để đẩy mạnh hàng xuất từ nước thiết lập truyền thống tốt đẹp lĩnh vực cụ thể Trong trường hợp này, quốc gia trở nên tích cực bảo vệ tên hiệu thương mại chống lại việc làm giả tên hiệu này, sử dụng sai lợi dụng nước khác để tăng lượng bán hàng họ 3.4.3 Nội dung giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) Đây giấy chứng nhận Form D – Là loại C/O cấp theo Hiệp định thương mại tự ASEAN nước C/O mẫu D: hàng xuất sang nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT Được phát hành Singapore Số tham chiếu: 20189003119  Hàng hóa vận chuyển từ (tên, địa chỉ, quốc gia người xuất khẩu): CÔNG TY TNHH TƯ NHÂN GIVAUDAN SINGAPORE NO WOODLANDS AVENUE 8, SINGAPORE 738972  Hàng vận chuyển đến (tên, địa chỉ,quốc gia người nhận hàng): 30 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM  Phương tiện vận chuyển lộ trình (như biết): Vận chuyển đường biển Ngày khởi hành: 12/03/2018 Tên tàu/máy bay: THANA BHUM V.168N Cảng dỡ hàng: cảng Thành phố HỒ CHÍ MINH  Cách sử dụng thức  Ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN  Ưu đãi theo chương trình hợp tác cơng nghiệp ASEAN  Khơng có ưu đãi (Đưa lí do)  Được kí quan có thẩm quyền nước nhập Ký hiệu số kiện hàng Công ty TNHH chế biến nước chấm MeKong, 18MKS-V001, tỉnh Long An, Việt Nam Số loại kiện Tiêu chí hàng, mơ tả hàng xuất xứ hóa (bao gồm số (xem ghi lượng xác mã HS mặt sau) nước nhập khẩu) hương liệu tổng hợp, kê hàng, 2000kg hương liệu nước mắm L-188866, mã HS 330210 hương liệu tổng hợp, kê hàng, 1000kg hương liệu nước CTH tương UR-697946-5, mã HS 330210 hương liệu tổng hợp, kê hàng, 2000kg hương liệu nước mắm AO-365993-7, mã HS 330210 Trọng lượng tịnh số lượng khác giá trị (FOB) RVC áp dụng Số ngày hóa đơn 2,199.60 KGM 1,112.80 KGM 18260389 06/03/2018 2,199.60 KGM 31 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế hương liệu tổng hợp, 14 can nhựa, 350kg hương liệu nước mắm L271613, mã HS 330210  Khai báo người xuất 371.28 KGM Người ký tên cam đoan chi tiết tuyên bố xác; tất hàng hóa sản xuất Singapore tuân thủ theo yêu cầu xuất xứ hàng xuất theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN cho hàng hóa xuất vào Việt Nam Nước nhập khẩu: Việt Nam Địa điểm, ngày chữ kí người ủy quyền Singapore, 09/03/2018 (Đã ký đóng dấu)  Chứng nhận Chứng nhận sở thực kiểm sốt, khai báo bên xuất xác Ngày 09/03/2018 (Đã ký đóng dấu) Nhận xét: Giấy chứng nhận nguồn gốc đạt chuẩn Các thông tin để trùng khớp với giấy tờ có liên quan 3.5 Giấy báo nhận hàng 3.5.1 Khái niệm Giấy báo nhận hàng (Arrival Notice) giấy thông báo chi tiết Hãng tàu, Đại lý hãng tàu hay công ty Logistics thơng báo cho bạn biết lịch trình (Lơ hàng khởi hành từ cảng nào? Đến cảng nào?), thời gian (ngày lô hàng xuất phát, ngày lô hàng đến), số lượng, chủng loại (hàng cont hay hàng lẻ, số lượng bao nhiêu?), trọng lượng (trọng lượng hàng, số khối_CBM) tên tàu, chuyến lô hàng mà công ty bạn nhập từ nước 3.5.2 Chức  Giấy báo nhận hàng có chức thơng báo cho người nhận hàng biết thông tin lơ hàng giao, thơng tin lịch trình vận tải việc chuyên chở lô hàng Cũng thủ tục chi phí lấy lệnh giao hàng  Khi đến lấy Lệnh Giao Hàng phải xuất trình : Giấy giới thiệu, CMT & Vận đơn lô hàng  Sau hoàn thành thủ tục chứng từ đóng tiền bạn nhận lệnh giao hàng lô hàng 32 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế 3.5.3            Nội dung giấy báo hàng áp dụng phân tích hợp đồng Tên tàu/Chuyến: THANA BHUM/168N MBL: Master Bill Of Lading / HBL : House Bill Of Lading Số lượng: 22 PKGS/5883.28 KGS/11.238 M3 Số Container/Số chì: BSIU9615451/SGSIN1720842 Cảng xếp hàng: SINGAPORE Cảng dỡ hàng: CÁT LÁI-KHO Dự định thời gian đi: 14/03/2018 Dự định thời gian đến: 15/03/2018 Phí địa phương trả cảng chất hàng cảng xếp hàng Lấy lệnh giao hàng : Công ty TNHH vận tải BOLLORE VIETNAM Ghi chú: Đối với hàng nguy hiểm thu phí CFS 480 000/wm 3.6 Phiếu đóng gói 3.6.1 Khái niệm Packing List hay phiếu đóng gói, danh sách hàng chứng từ thiếu chứng từ xuất nhập Là bảng kê khai tất hàng hóa đựng kiện hàng (hòm, hộp, container).v.v… ký phát hành người bán (shipper) Packing list thể rõ người bán bán cho người mua, qua người mua kiểm tra đối chiếu lại xem có giống với đơn hàng đặt hay không 3.6.2 Chức Như tên gọi cho thấy, Packing List cách thức đóng gói hàng hóa Nghĩa nhìn vào đó, bạn hiểu lơ hàng đóng gói Điều giúp bạn tính tốn được:  Cần chỗ để xếp dỡ  Có thể xếp dỡ hàng công nhân, hay phải dùng thiết bị chuyên dùng xe nâng, cẩu…;  Phải bố trí phương tiện vận tải nào, chẳng hạn dùng xe loại tấn, kích thước thùng phù hợp;  Sẽ phải tìm mặt hàng cụ thể vị trí (pallet nào) hàng phải kiểm hóa, q trình làm thủ tục hải quan 3.6.3 Nội dung phiếu đóng gói  Số thứ tự: 3428737  Số vận đơn: 3299614  Ngày lập: 01/03/2018  Bên nhận hàng đồng thời bên nhận thông báo hàng đến: Công ty TNHH Chế Biến Nước Chấm Mekong Ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam  Tên cơng ty bán hàng: Công ty TNHH Tư nhân Givaudan Singapore 33 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế  Phương tiện vận chuyển: Đường Biển Hương liệu Hương liệu Hương liệu Hương liệu nước tương UR- nước mắm L- nước mắm L- nước mắm AO697-946-5 188866 271613 365-993-7 Mã phân loại 330210 hàng hóa – Số lượng: 32 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 800.000 KGS – Khối lượng + OTHR tịnh kiện PALLET hàng: 800.000 1.15/1.15/ KGS 0.15 DB – Khối lượng tịnh toàn MARK lơ hàng: 874,640 IPPC KGS – Kích thước: 0.29mx0.29mx0 50m – Tổng thể tích: 1.587m3 – Số lượng: thùng nhựa -Trọng lượng tịnh: 200.000 + OTHR KGS PALLET – Khối lượng 1.15/1.15/ tịnh kiện 0.15 DB hàng: 200.000 MARK KGS IPPC – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 238,160 KGS – Số lượng: 32 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 800.000 KGS – Khối lượng tịnh kiện hàng: 1,600.000 KGS – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 1,749.280 KGS – Kích thước: 0.29mx0.29mx0 50m – Tổng thể tích: 3.174 – Số lượng: 16 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 400.000 KGS – Khối lượng tịnh kiện hàng: 400.000 KGS – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 450.320 KGS – Số lượng: 14 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 350.000 KGS – Khối lượng tịnh kiện hàng: 350.000 KGS – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 371.280 KGS – Kích thước: 0.29mx0.29mx0 50m – Tổng thể tích: 0.588 – Số lượng: 32 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 800.000 KGS – Khối lượng tịnh kiện hàng: 1,600.000 KGS – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 1,749.280 KGS – Kích thước: 0.29mx0.29mx 0.50 m – Tổng thể tích: 3.174 – Số lượng: 16 thùng nhựa – Trọng lượng tịnh: 400.000 KGS – Khối lượng tịnh kiện hàng: 400.000 KGS – Khối lượng tịnh tồn lơ hàng: 450.320 KGS 34 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế – Kích thước: 0.29mx0.29mx0 50m – Tổng thể tích: 0.905 – Kích thước: 0.29mx0.29mx0 5m Tổng thể tích:0.905 Lô: WO00194787 – Số lượng: 1000000 – Xuất xứ: SG -Ngày sản xuất: 14/02/2018 – Hạn sử dụng: 09/02/2019 Lô: WO00194646 Số lượng:2,000.000 – Xuất xứ: SG – Ngày sản xuất: 13/02/2018 – Hạn sử dụng: 13/02/2019 – Kích thước: 0.29mx0.29mx 0.5m – Tổng thể tích: 0.905 Lơ: WO00195860 – Số lượng: 350.000 – Xuất xứ: SG – Ngày sản xuất: 03/03/2018 – Hạn sử dụng: 30/08/2018 Lô: WO00195280 – Số lượng: 2,000.000 – Xuất xứ: SG – Ngày sản xuất: 26/02/2018 – Hạn sử dụng: 25/08/2018 Tổng: (8 OTHR PALLET 1.15/1.15/0.15 DB MARK IPPC+14 Thùng nhựa) 22 Kiện hàng  Xác nhận bên bán hàng: Ký đóng dấu 3.7 Tờ khai hải quan 3.7.1 Khái niệm Tờ khai hải quan (Customs declaration form) văn chủ hàng, chủ phương tiện khai báo xuất trình cho quan hải quan trước hàng phương tiện xuất nhập qua lãnh thổ quốc gia, lập theo mẫu quy định Trước viết tay theo mẫu in sẵn Nay hầu hết Chi cục chuyển sang khai nộp tờ khai theo hình thức hải quan điện tử phần mềm chuyên dụng 3.7.2 Chức  Để Nhà nước tính thu thuế  Để quản lý hàng hóa, đảm bảo hàng hóa ra/vào lãnh thổ Việt Nam không thuộc danh mục cấm 3.7.3 Nội dung tờ khai hải quan  Số tờ khai: Là số thứ tự số đăng ký tờ khai hàng ngày theo loại hình nhập Chi cục Hải quan theo trật tự: Số tờ khai/NK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai số lượng phụ lục tờ khai: 101903191241  Người nhập Tên: Công ty TNHH Chế Biến Nước Chấm Mekong Mã: 1100659528 Mã bưu chính: (+84) 43 35 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Địa chỉ: Ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Số điện thoại: 0723779245  Người xuất Tên: Công ty TNHH Tư nhân Givaudan Singapore Địa chỉ: Woodlands                               Mã nước: SG Mã loại hình nhập khẩu: A11 Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục Chi cục hải quan cửa khẩu) Số vận đơn: SGSIN996445 Số lượng: 22 kiện hàng Tổng trọng lượng hàng: 5.883,28 KGM Địa điểm lưu kho: 02CIRCI CCHQCK Cảng SG KV I Điểm dỡ hàng: Cảng Cát Lái (HCM) Điểm xếp hàng: SGSIN Singapore Phương tiện vận chuyển: 9999 THANA BHUM V.168N Ngày hàng đến: 15/03/2018 Số hóa đơn: A – 18260389 Ngày phát hành: 06/03/2018 Phương thức tốn: DP Tổng trị giá hóa đơn A – CIF – USD – 77.120 Tổng trị giá tính thuế: 1.754.143.708 Tổng hệ số phân bổ trị giá 77.120 Mã phân loại Trị giá: Chi tiết khai trị giá: N1: Phí D/O: 850.000 VND, N2: Phí CIC: 741.708 VND Tên sắc thuế: V Thuế GTGT Tổng tiền thuế phải nộp 175.414.371 VND Số dòng tổng: Tỷ giá tính thuế USD: 22.725 Mã xác định thời hạn nộp thuế: D Người nộp thuế: Phân loại nộp thuế: A Tổng số trang tờ khai: Tổng số dòng hàng tờ khai: Phần ghi chú: Hợp đồng số: 18MKS-V001 ngày 29 tháng 01 năm 2018, có C/O form D số: 20189003119 Tên trưởng đơn vị Hải quan: CCT CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Ngày cấp phép: 21/03/2018 10:24:57 Ngày hoàn thành kiểm tra: 21/03/2018 10:21:05 36 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Mã số hàng hóa Mơ tả hàng hóa Hương nước mắm cá L-188866, dùng làm hương liệu chế biến thực phẩm, 33021090 hàng 100% Số lượng Trị giá tính thuế (KGM) (VND) 2.000 759.704.354,8652 Hương nước tương đậu nành UR-69733021090 946-5, dùng làm hương liệu chế biến thực phẩm, hàng 100% 1.000 262.939.591,085 33021090 Hương nước mắm cá AO-365-993-7, dùng làm hương liệu chế biến thực phẩm, hàng 100% 2.000 613.677.350,1276 Hương nước mắm cá L-271613, dùng 33021090 làm hương liệu chế biến thực phẩm, hàng 100% 350 117.822.411,9222 37 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế KẾT LUẬN Đối với kinh tế quốc gia, muốn hòa vào xu hướng hội nhập khu vực tách rời hoạt động xuất nhập Cùng với xuất khẩu, nhập hoạt động quan trọng ngoại thương, tác động trực tiếp định đến sản xuất đời sống nước Hương liệu loại hàng hóa sử dụng phổ biến công nghiệp chế biến thực phẩm, Nhà nước doanh nghiệp có chủ trương, cách thức hoạt động rõ ràng quy trình nhập Điều giúp doanh nghiệp dễ dàng chiếm lợi cạnh tranh Tronng hoạt động nhập khẩu, để thực đúng, đầy đủ chi tiết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cần nhiều hồ sơ giấy tờ chứng từ liên quan Bài tiểu luận phần mô tả hợp đồng nhập hương liệu cụ thể công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong với quy trình thực hợp đồng chứng từ kèm theo Có thể thấy, quy trình xuất nhập hàng hóa tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng phát triển cơng ty nói chung ngành thương mại quốc tế nói chung 38 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Công bố hương liệu thực phẩm, Công ty TNHH Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Cenlight, truy cập ngày 04/08/2018, Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/05/2015 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 Chính phủ Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước ngồi Phạm Duy Liên (2012), Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế, NXB Thống kê Phạm Đức Cường (2015), Nghiệp vụ Ngoại thương, truy cập ngày 04/08/2018, Phạm Thị Hải Ninh (2008), ‘Giao kết thực hợp đồng mua bán hàng hố quốc tế Cơng ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương – Indochina’, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phân tích hợp đồng chứng từ liên quan xuất nhập bột giấy ACACIA, Viettel Cargo, truy cập ngày 05/08/2018 https://viettelcargo.com/phan-tich-hop-dong-va-chung-tu-lien-quan-ve-xuatnhap-khau-bot-giay-acacia.html Phòng Thương mại Quốc tế (2013), Incoterms 2010: Song ngữ Việt – Anh, NXB Thông tin Truyền thông 39 … tương AD23 7-2 1 7-5 Hương liệu nước tương UR-69 7-9 4 6-5 Hương liệu nước mắm L-188866 Hương liệu nước mắm AO-36 5-9 9 3-7 Hương liệu nước mắm L-271613 Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế Nhận xét.. .Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN… VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA QUỐC TẾ VÀ PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HƯƠNG LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG 1.1 Khái quát Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1.1.1 Khái niệm Hợp đồng

Xem thêm :  Hướng dẫn tự lắp đặt camera wifi không dây đơn giản nhất

Xem thêm :  Sỉ tai nghe, Airpods 2 Rep 1:1, Airpods Pro Rep 1:1 giá sỉ

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế – Phân tích hợp đồng và chứng từ nhập khẩu hương liệu của Công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong, Tiểu luận Giao dịch thương mại quốc tế – Phân tích hợp đồng và chứng từ nhập khẩu hương liệu của Công ty TNHH chế biến nước chấm Mekong

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đánh Giá Hay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button