Kiến Thức Chung

Những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống ❤️️ hay

những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống ❤️️ Hay ✅ Mang Đậm Triết Lý Nhân Sinh Về Cuộc Sống Xã Hội Để Mọi Người Cùng Đọc Và Suy Ngẫm

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Hay Nhất

SCR.VN giới thiệu đến bạn đọc Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống ý nghĩa

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Hay Nhất, mỗi một câu lại ẩn chứa một triết lý sống cao đẹp của con người Việt Nam muôn thuở.

 • Xuân kia xin chớ bỏ qua,
  Hoa kia có lửa, người ta có thì.
  Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
  Cái già sồng sộc nó thì theo sau.
 • Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
  Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi
 • Trăm năm ai chớ bỏ ai,
  Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim
 • Sướng gì hơn sướng làm lành,
  Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu
 • Ru con con ngủ à ơi,
  Trông cho con lớn nên người khôn ngoan.
  Làm trai gánh vác giang san,
  Mẹ cha trông xuống, thế gian trông vào.
  Ru con con ngủ đi nào,
  Cù lao dưỡng dục biết bao cho cùng.
  Làm trai quyết chí anh hùng,
  Ra tay đánh dẹp, vẫy vùng nước non.
 • Quân tử ứ hự đã đau,
  Tiểu nhân vác đá đánh đầu như không
 • Ở đây gần bạn gần thầy,
  Có công mài sắt có ngày nên kim
 • Nơi nào chí quyết một nơi,
  Làm người nay đổi mai dời sao nên
 • No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi,
  Quần áo tả tơi mọi nơi chẳng dật
 • Những người phinh phính mặt mo,
  Chân đi chữ bát thì cho chẳng thèm
 • Người ngoan lên núi hái chè,
  Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
  Chim khôn chết mệt về mồi,
  Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
  Chim khôn tránh lưới tránh dò,
  Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng

Gợi Ý 🌞Ca Dao Yêu Thương Tình Nghĩa 🌻Ý Nghĩa

Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Việt Nam

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Việt Nam quý báu cho thế hệ sau, những lời răn dạy về cách sống, về nhân sinh, nhân đức ở đời.

 1. Ai ơi cứ ở cho lành,
  Tu nhân tích đức để dành về sau.
 2. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng
 3. . Bầu ơi thương lấy bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
 4. . Của phi nghĩa có giàu đâu
  Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền
 5. Ở hiền gặp lành
  Ác giả ác báo.
 6. Lấy hận thù diệt hận thù
  Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn
 7. Dốt kia thì phải cậy thầy,
  Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
 8. Ở đời tham của thì thua
  Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn.
 9. Người trồng cây hạnh, người chơi,
  Ta trồng cây đức, để đời về sau.
 10. Đất tốt trồng cây rườm rà
  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
 11. Khuyên ai ăn ở cho lành,
  Kiếp này chưa gặp, để dành kiếp sau.
 12. Tiếc nồi cơm trắng để ôi
  Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
 13. Khi giàu thì chẳng đỡ ai
  Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.
 14. Dẫu xây chín bậc phù đồ,
  Không bằng làm phúc, cứu cho một người.
 15. Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
  Một năm sao tỏ không bằng trăng lên.

Tìm Hiểu 🌞Ca Dao Việt Nam🌻Trọn Bộ 1001 Câu Đầy Đủ

Những Câu Ca Dao Về Kinh Nghiệm Sống Bất Hủ

Tổng hợp Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Bất Hủ nổi tiếng từ bao đời nay

 • Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
  Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.
 • Nghĩa nhân như chén nước đầy,
  Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao.
 • Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
  Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
 • Muốn may thì phải có kim,
  Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa
 • Mười năm rèn luyện sách đèn,
  Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
 • Một cây làm chẳng nên non,
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 • Mày đẹp cho mẹ mày lo,
  Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao.
  Xấu xí như chị em tao,
  Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay

👉Xem tiếp những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống ý nghĩa sau

 • Lo là thét mắng mới nên,
  Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
  Roi song đánh đoạn thì thôi,
  Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên
 • Lạy trời chớ điếc chớ đui,
  Để đôi con mắt xem người thế gian
 • Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
  Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ
 • Làm người phải biết tiện tằn,
  Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
  Những người đói rách rạc rời,
  Bởi phụ của Trời làm chẳng nên ăn
 • Làm người mà được khôn ngoan,
  Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
  Nghề gì ta có trong tay,
  Cố công rèn luyện, có ngày thành công!
 • Kiềng ba chân vững như bàn thạch,
  Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai.
  Sông sâu thì có sào dài,
  Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân.
 • Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
  Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
  Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
  Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
  Làm sao nên tiếng danh nho,
  Thần trung hiếu tử để cho khen cùng

Bật Mí 🌞Tục Ngữ Việt Nam 🌻Trọn Bộ 1001 Câu

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Dân Gian

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống Trong Dân Gian được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

 • Thẳng như ruột ngựa
 • Đi một ngày đàng học một sang khôn
 • Mình làm mình chịu
 • Gieo gió gặt bão
 • Sau cơn mưa trời lại sáng
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 • Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại
 • Họ hàng xa không bằng láng giềng gần
 • Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời
 • Áo cà sa không làm nên thầy tu
 • Chim khôn thử tiếng, người khôn thử lời
 • Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 • Buôn cá bạn, bán có phường
 • Biết được việc trời, muôn đời không khổ
 • Dói ăn vụng, túng làm liều
 • đi hỏi già về hỏi trẻ
 • Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 • Trâu cày không ai mừng cả, trâu ngã lắm kẻ nắm dao
 • Tất đất tất vàng
 • Lên thác xuống ghềnh
 • Lên rừng xuống bể
 • Thầy bói xem voi
 • Cưỡi ngựa xem hoa
 • Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
 • Bút sa gà chết
 • Lấy oán báo ân
 • Ăn cây táo, rào cây sung
 • Sống chết mặc bay
 • Lòng lan dạ sói
 • Lang tâm cẩu phế
 • Một người đau con tàu bỏ cỏ
 • Ăn đơm nói đặt
 • Sống chết mặc bay
 • Ruột để ngoài da
 • Ăn không nói có

Tham Khảo 🌞Thành Ngữ Tục Ngữ Nói Về Cái Đẹp🌻Hay

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Cuộc Sống

Tổng hợp Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Kinh Nghiệm Sống, Cuộc Sống xã hội mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc

 • Lòng lan dạ thú
  • Qua câu tục ngữ có ý muốn nói đến những con người có tâm địa độc ác, những kẻ xấu xa muốn làm cho người khác trở nên khó khăn hơn. Những người như thế sẽ không được mọi người coi trọng.
 • Im lặng là vàng
  • Câu tục ngữ chi ra tầm quan trọng về suy nghĩ của con người, câu tục ngữ sử dụng hình ảnh vàng, một vật có giá trị để so sánh với sự im lặng. trong những cuộc cải vả, nói chuyện chúng ta cần nên có một lúc nào đó dừng lại để suy nghĩ về những gì mình nói, sắp nói và đã nói.
 • Máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân.
  • Câu thành ngữ trên thể hiện mối quan hệ mật thiết của con người với nhau trong cuộc sống. những người thân trong gia đình phải biết yêu thương nhau
  • Câu thành ngữ nói về những người thân thương, những mối quan hệ thân thiết được sánh như ruột, như máu chính vì thế mà chúng ta phải biết yêu thương nhau giống như yêu thương các bộ phận cơ thể chúng ta.
 • Qua cầu rút ván
  • Câu tục ngữ muốn nói đến những con người vô ơn, bội nghĩa với những người đã giúp đỡ ta. Câu tục ngữ phê phán những con người vô ơn, phê phán những con người như thể là sai trái, không đúng so với đạo đức của con người trong xã hội.
 • Người ta là hoa đất
  • Câu tục ngữ so sánh con người với những vẻ đẹp tinh túy, với những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. chúng ta cần trân trọng và nâng niu những giá trị đẹp đẽ, tinh hoa nhất của con người.

Chia Sẻ 🌞Ca Dao Ngắn🌻Ý Nghĩa Nhất


CA DAO-TỤC NGỮ VIỆT NAM #1


40 câu Tục ngữ 1
Ca dao là thơ ca dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng những câu hát không theo một điệu nhất định, thường phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ, dễ thuộc.
Ca dao là một từ Hán Việt, theo từ nguyên, ca là bài hát có chương khúc, giai điệu; dao là bài hát ngắn, không có giai điệu, chương khúc.
Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền.
Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc.
Ý nghĩ của 40 câu tục ngữ Việt Nam
1. Ách giữa đàng, quàng vào cổ: Tự ý mình, liên lụy vào việc người khác.
2. Ăn có chỗ, đỗ có nơi: phải có thứ tự, ngăn nắp, đừng bừa bãi, cẩu thả.
3. Con nhà lính, tính nhà quan: kẻ thấp hèn mà học thói xa hoa sang trọng, kẻ tay sai mà lên mặt hống hách với dân làng, nên bị khinh
4. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh: con cái không giống cha mẹ chỗ này cũng giống chỗ khác
5. Con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn: tham lam và do dự, được món này muốn món kia, lấy người này tiếc người nọ
6. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng: nên thận trọng, tránh lỗi lầm về tư cách
7. Chửi cha không bằng pha tiếng: không nên nhái giọng địa phương
8. Danh chánh ngôn thuận: đúng danh nghĩa thì làm gì cũng xuôi thuận
9. Dĩ đức báo oán: lấy ơn đức xử với kẻ thù để tiêu diệt mối thù
10. Dĩ hòa vi quí: lấy sự hòa thuận nhau làm quí nhất
11. Đa ngôn đa quá: nói nhiều lỗi nhiều
12. Đa nhân duyên, nhiều phiền não: nhiều tình, nhiều khổ
13. Đã trót phải trét: lỡ làm ra việc gì, dù khổ cũng phải theo
14. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu: đàn ông suy nghĩ xa hơn, mạnh sức hơn đàn bà
15. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau: người ích kỉ, trước lợi ích thì sốt sắng dành phần, trước khó khăn thì giả vờ để tránh.
16. Gà chết vì tiếng gáy (gà tức nhau vì tiếng gáy): con người bị hại thường do lời mình nói ra khoe khoang
17. Gai trên rừng ai vót mà nhọn, trái trên cây ai vo mà tròn: mọi sinh vật kể cả tâm tánh con người, đều do một Đấng Thiêng liêng tạo ra, không ai muốn thế này hay thế khác mà được
18. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh: cuộc hôn nhân có những đau khổ, nhưng người ta chấp nhận bước vào
19.Gái ngoan làm quan cho chồng: giúp chồng học làm quan, giúp chồng lên chức
20. Ăn cháo đá bát: người vô ơn, chịu ơn người ta rồi nói xấu người ta. Hưởng xong rồi phá cho hư, không để người khác hưởng.
21. Học ăn học nói học gói học mở: ở đời phải học biết cách sống
22. Thợ may ăn giẻ, thợ mã ăn hồ: làm nghề gì cũng có ăn gian chút đỉnh đó là việc nhỏ mọn thường tình, nên bỏ qua
23. Học chẳng hay, cày chẳng biết: đàn ông hư, chẳng biết nghề gì
24. Thơm (Tốt) danh hơn lành áo: ở đời giàu nghèo mà được tiếng tốt, hơn giàu mà mang tiếng xấu.
25. Ăn để sống, không sống để ăn: ăn uống để có sức khỏe mà làm việc, đừng tham ăn uống mà bị chê.
26. Vừa ăn cướp, vừa la làng: làm quấy lại to tiếng thanh minh, đánh lạc hướng
27. Không thầy đố mày làm nên: không nhờ ai chỉ dẫn thì không làm nên việc
28. Xanh vỏ đỏ lòng: tuy xấu bên ngoài, nhưng lòng dạ rất tốt
29. Không ưa thì dưa có dòi: không thích thì kiếm chuyện, bới xấu
30. Yêu nhau như chị em gái, dái nhau như chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể: cùng khúc ruột thì tự nhiên thân nhau hơn
31. Bé không vin, cả gãy cành: dạy trẻ phải bắt đầu từ nhỏ. Không dạy con khi nó còn trẻ, người còn lạ việc, lớn lên, quen thói, không dạy được nữa, không nghe nữa.
32. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe: việc gì biết rành sẽ nói, bằng không thì nên nghe để học thêm.
33. Ma chê cưới trách: những đám ma đám cưới, dù cử hành đúng lễ đến đâu cũng bị người ta phê bình, chê trách, bởi lẽ phong tục mỗi nơi mỗi khác, ý mỗi người mỗi khác.
34. Ma cũ bắt nạt ma mới: người cũ thường ỷ mình thạo việc, quen nhiều mà chèn ép người mới
35. Nghe hơi nồi chõ: hay tin nhà nào có đám tiệc hoặc đình chùa có cúng thì tìm đến kiếm ăn.
36. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài: do ảnh hưởng của hoàn cảnh, của giáo dục, của sự chung đụng hằng ngày mà con người có tính tốt hay xấu
37. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn: nếu biết chọn nơi cao ráo mát mẻ hay tiện lợi cho cuộc làm ăn thì nên chọn, cũng nên chọn người tốt mà chơi để học hỏi thêm điều hay.
38. Ở hiền gặp lành: ăn ở hiền lành thì được nhiều cảm tình của người chung quanh, nên được nhiều người giúp đỡ làm ăn xoay sở dễ chịu.
39. Tha phương cầu thực: đi làm ăn ở xứ xa.
40. Thác trong hơn sống đục: giữ lòng trong trắng mà chịu chết hơn làm việc nhuốc nhơ để được sống.
(Sưu tầm)
Cám ơn đã xem video.
Nhấn Đăng ký (Subscribe) để xem những video mới nhất.
Đăng ký kênh tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCjGxWcZ_kVVcflLi_JhI5wg?disable_polymer=true

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung Tại craigslistsitesusa.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button