Kiến Thức Chung

Hàm round là gì? cách khắc phục lỗi thường gặp trong hàm round

Trong quá trình sử dụng excel để tổng kết dữ liệu hoặc tính toán kết quả trung bình, người dùng sẽ cần dùng đến hàm Round để làm tròn số. Nhu cầu làm tròn số xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực, do đó, hàm Round sẽ giúp người dùng giảm thiểu được rất nhiều thời gian cũng như công sức tính toán. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa sử dụng thành thạo hàm Round khi đối số đi kèm trong hàm là số âm. 

1. Hàm Round trong excel là gì?

Hàm Round là một hàm được sử dụng để làm tròn số. Cách làm tròn số trong excel bằng hàm Round rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng công thức =ROUND(number,num_digits) vào ô cần làm tròn số là được. 

Trong công thức: 

 • Number là số cần làm tròn.

 • Num_digits là chữ số cần làm tròn sau dấu thập phân. 

Khi bạn nhập số giá trị dương cho num_digits thì làm tròn phía sau phần thập phân. Còn khi nhập giá trị dương cho num_digits thì làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn… Ví dụ bạn muốn làm tròn một số bằng cách chỉ lấy đến số thập phân thứ hai thì num_digits sẽ là 2.

2. Cách sử dụng hàm round trong excel

Hàm Round trong Excel có cú pháp =ROUND(number,n).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.

 • n là đối số có thể âm hoặc dương.

 • Với đối số n chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

– Nếu n = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. Ví dụ nếu bạn muốn làm tròn số ROUND(9.23.0) = 9

– Nếu n > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Ví dụ: ROUND(21.25464,5) = 21.25. Nếu n =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ…

– Nếu n < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Ví dụ: ROUND(23.23434, -1) = 20. Nếu n = -1 thì làm tròn đến hàng chục, n = -2 làm tròn đến trăm và n = -3 là đến hàng nghìn…

Chúng ta sẽ thực hiện với bảng dữ liệu điểm số dưới đây. Hãy làm tròn số đến 2 chữ số thập phân.

hàm round trong excel

Tại ô nhập kết quả điểm số làm tròn, bạn hãy nhập công thức =ROUND(C2,2) rồi nhấn Enter.

Trong đó, cột C2 là điểm trung bình của sinh viên. 2 là chỉ lấy 2 số bên phải của dấu thập phân, làm tròn tới 2 số sau dấu phẩy. Trường hợp n < 0 thường xuất hiện trong bảng lương hoặc hóa đơn.

Sau đó, kết quả sẽ cho ra điểm số được làm tròn tới số thứ 2 sau dấu thập phân. Bạn kéo xuống dưới để nhập nốt điểm số cho sinh viên.

hàm round trong excel

Với hàm Round trong excel, bạn sẽ dễ dàng làm tròn số liệu, gọn gàng bảng tính hơn thay vì để nhiều số đằng sau số thập phân. Khi làm tròn, người xem cũng sẽ dễ dàng theo dõi bảng dữ liệu excel mà bạn cũng nhanh chóng tính toán hơn.

Bên cạnh hàm Round, để làm tròn các số trong Excel bạn còn có thể sử dụng một số hàm khác như Roundup, Rounddown hoặc MRound.

Hàm Roundup giúp làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits).

Trong đó, number là số cần được làm tròn và num_digits  là số chữ số cần làm tròn, nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

Ví dụ: =ROUNDUP(1234.123,2) kết quả trả về sẽ là 1234.13  thay vì 1234.12 như hàm ROUND.

Hàm Rounddown giúp làm tròn số nhỏ hơn số gốc và giá trị nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

Cú pháp: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Trong đó, number là số cần được làm tròn và num_digits là số chữ số cần làm tròn, nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm,…

Ví dụ: =ROUNDDOWN(1234.126534,3) thì sẽ nhận được kết quả là 1234.126 thay vì 1234.127 như hàm ROUND.

hàm round trong excel

➤ Xem thêm: Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MRound là hàm dùng để làm tròn số đến bội số của số khác.

Cú pháp: =MROUND(number,multiple).

Trong đó, number là số cần làm tròn và multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Kết quả của hàm MRound sẽ làm tròn về số lớn hơn khi number chia cho multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và sẽ làm tròn về số bé hơn khi bé hơn 1/2 multiple. Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM còn nếu cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

Ví dụ: =MROUND(22,5) ta thấy 20 là số gần 22 nhất chia hết cho 5, vì vậy kết quả trả về sẽ là 20.

3. Một số hàm làm tròn khác trong excel

Hàm CEILING và FLOOR đều giúp làm tròn số đến bội số của số khác. Tuy nhiên hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

 • Cú pháp: =CEILING(number,significance).

 • Cú pháp: =FLOOR(number, significance).

Trong đó, number là số cần làm tròn và significance là số cần làm tròn đến bội số của nó. Tương tự như hàm MRound, khi number và significance khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM còn nếu cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

Hàm EVEN giúp làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất, còn hàm ODD sẽ giúp làm tròn số đến số nguyên lẻ nhất. Tuy nhiên, cả 2 hàm này đều làm tròn xa số 0.

 • Cú pháp: = EVEN(number). 

 • Cú pháp: =ODD(number).

Trong đó number là số cần làm tròn.

Cả 2 hàm INT và TRUNC đều giúp làm tròn một số thành số nguyên.

 • Cú pháp: = INT(number).

 • Cú pháp: = TRUNC(number,[num_digits]).

Trong đó, number là số cần làm tròn và num_digits là một số nguyên chỉ cách mà bạn muốn làm tròn số. Nếu num_digits là số dương thì cả 2 hàm này sẽ cho ra kết quả giống nhau, còn là số âm thì sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Trên đây là hướng dẫn cách dùng hàm Round trong excel và một số hàm làm tròn cơ bản khác. Tùy theo yêu cầu và mục đích khi bạn muốn làm tròn số mà áp dụng cách nào cho hợp lý. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm cho mình những kiến thức hữu ích khi làm việc bằng công cụ excel.

Tổng hợp

Rate this post


Hàm ROUND trong Excel, cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND


Hàm ROUND trong Excel, cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND, hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN qua ví dụ minh họa cực hay và dễ hiểu.
💎 Cách sử dụng các hàm trong Excel cơ bản thông dụng: http://bit.ly/2qt5J8O
👍 Bộ video tự học Excel cơ bản online cực hay và hữu ích: http://bit.ly/35NeSbx
✅ Đăng ký nhận video hữu ích \u0026 ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog: http://bit.ly/2kSVqrZ
👉 Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay: http://bit.ly/2mR6OWj
🔷 Những thủ thuật máy tính hay nhất được chọn lọc: http://bit.ly/2OgwZRb
⏬ Download full style Proshow Producer đẹp nhất miễn phí: http://bit.ly/2mmzJB0
💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!
Làm tròn số trong Excel là một công việc khá thường gặp khi làm việc trên phần mềm này. Và bạn có khá nhiều hàm làm tròn số trong Excel có thể sử dụng, như hàm ROUND, hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN… Tùy theo yêu cầu của mỗi bài toán, mà bạn có thể sử dụng hàm ROUND phù hợp. Ví dụ bạn muốn làm tròn số trong Excel thông thường, bạn có thể dùng hàm ROUND. Hàm này cho phép bạn làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Còn trong trường hợp bạn muốn dùng hàm làm tròn trong Excel để làm tròn lên, thì bạn dùng hàm ROUNDUP. Ngược lại, nếu muốn làm tròn xuống, bạn dùng hàm ROUNDDOWN. Chi tiết về cách dùng của những hàm này, bạn tham khảo trực tiếp trong nội dung video.
Cách dùng hàm ROUND trong Excel để làm tròn số
Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ trong trường hợp tại ô A1 chứa số 8.525, và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau: =ROUND(A1, 2). Và kết quả trong trường hợp này sẽ là 8.53.
Công thức hàm làm tròn Excel (dùng hàm ROUND)
ROUND(number, num_digits)
Trong đó:
number: Bắt buộc. Đây chính là số mà bạn muốn làm tròn. Như ví dụ ở trên, number sẽ là 8.525.
num_digits: Cũng bắt buộc. Đây chính là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó. Cũng theo ví dụ ở trên, nếu làm tròn tới 2 vị trí thập phân, bạn chọn num_digits là 2.
Cách dùng hàm ROUNDUP trong Excel để làm tròn số
Cũng là hàm làm tròn số trong Excel, nhưng hàm ROUNDUP được dùng khi bạn muốn làm tròn lên. Về cách dùng, hàm ROUNDUP có cách dùng giống như hàm ROUND. Điểm khác duy nhất của hàm này là kết quả sau khi làm tròn luôn làm tròn lên.
Cách dùng hàm ROUNDDOWN trong Excel để làm tròn số
Ngược lại với hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN trong Excel luôn làm tròn số xuống. Ví dụ bạn vẫn làm tròn số 8.525 bằng hàm ROUNDDOWN, thì kết quả trả về cho số này với công thức ROUNDDOWN(8.525,1) sẽ là 8.5. Về công thức hàm ROUNDDOWN sẽ giống với hai hàm trên, chỉ khác ở kết quả trả về.
Như vậy ở nội dung video này, Đỗ Bảo Nam Blog đã chia sẻ với bạn chi tiết về cách dùng hàm ROUND, cách làm tròn số trong Excel với các hàm ROUND. Nếu có những câu hỏi về các hàm cơ bản trong Excel, bạn hãy comment ở dưới video để được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã xem video!
DoBaoNamBlog Excel HocExcel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung Tại craigslistsitesusa.com
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button