Kiến Thức Chung

Câu chuyện “giấc mơ kì lạ”

 

Ho

ạt động 1 :ổn định

hát bài hát “nào chúng ta cùng tập thể dục”

các con cùng tập với cô nhé!

Các con ơi chúng ta năng tập thể dục để làm gì?

Để có một cơ thể khỏe mạnh chúng ta tập thể dục không chưa đủ mà chúng ta cũng phải kết hợp với ăn uống nữacó một cô bé rất lười ăn nên các bộ phận đủ nhau đi hỏi cô bé vì sau , để biết câu chuyện ấy diển ra như thế nào chúng ta cùng nghe cô kể chuyện nhé!

Ho

ạt động 2

: cô kể chuyện

Coâ k

ể chuyện

l

ần 1 :

keát hôïp tranh

*

Ñaøm thoaïi

cô bé trong chuyện có tên là gì?

-Mi mi thì su

ốt ngày lười ăn nên cơ thể như thế nào?

-Khi cô bé ngũ thiếp đi thì tấy những gì?

– ai nói chuyện trước tiên?

-anh tay nói gì với anh chân?

– Anh tay nói với giọng như thế nào?

– Anh chân trả lời với giọng như thế nào?

– Tại sao anh tay và anh chân lại như vậy?

– Họ kéo nhau đến nhà ai?

– Và bác tai như thế nào?

– Họ hỏi bác tai những gì?

– Và họ kéo nhau đến nhà ai?

– Trên đường đến họ gặp ai? Trông bác miệng như thế nào?

– Họ hỏi cô mắt những gì?

– Cô mắt trả lời ra sao?

– Khi mi mi tỉnh giấc thì mi mi đã suy nghĩ như thế nào?

– Qua câu chuyện các con rút ra bài học gì?

Câu chuyện chưa có tên chúng ta cùng đặt tên cho câu chuyện nhé!

– Coâ ghi leân baûng

-Lôùp mình ñaët teân raát hay, nhöng coâ thaáy

câu

chuy

ện

naøy noùi v

ề cô bé mimi mơ được giấc mơ các bộ phận nói chuyện với nhau và đã giúp cho cô chủ nhỏ ăn uống và năng tập thể dục vì vậy cô cháu ta cùng đạt tên là

câu chuyện giấc mơ kì lạ” nhé

lôùp mình coù ñoàng yù khoâng naøo?

Cô cho trẻ đếm lại số tiếng  của tên câu chuyện

Cho tr

ẻ tìm chữ đã học

Họat động 3/ bé kể lại chuyện

Cô cho cá nhân lên kể với tranh, cô đặt câu hỏi gợi mở

Trẻ đóng kịch lại câu chuyện cô là người dẫn chuyện

Nhaän xeùt – caém hoa

Tr

ẻ tập thể dục cùng cô

Cho cơ thể khỏe mạnh

Dạ

Mi mi

Mệt mỏi, chỉ buồn ngủ

Các bộ phận nói chuyện với nhau

Anh tay nói chuyện với anh chân

Tại sao dạo này tôi hay mệt mỏi

Yếu ớt

Giọng yếu ớt

Tại cô chủ không chịu ăn uống

Đến nhà bác tai

Cũng yếu ớt như vậy

Bác nghe…….

Đến nhà cô mắt

Họ gặp bác miệng, nhợt nhạt và yếu ớt

Trẻ trả lời

Tuy không nhìn thấy…..

Mình phải ăn uống đầy đủ và năng tập thể dục cho cơ thể luôn khỏe mạnh

Chúng ta phải tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh và mau lớn

Trẻ đặt tên

Trẻ đồng thanh

Trẻ đếm

Tìm chữ cái học rồi

Trẻ đóng kịch


Câu chuyện: Giấc mơ kì lạ


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button