Wiki

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki Tại craigslistsitesusa.com

Ngày đăng: 10/10/2017, 02:40

Phßng gi¸o dôc – ®µo t¹o ea h leo’ Tr­êng ptdtnt Bµi 36: truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa Kiểm tra bài cũ Câu 1: Câu 1: Víết các biểu thức tính công suất điện? Giải thích ý nghĩa của các đại Víết các biểu thức tính công suất điện? Giải thích ý nghĩa của các đại lượng có mặt trong công thức? lượng có mặt trong công thức? Câu 2: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức? Giải thích ý nghĩa của các đại lượng có mặt trong công thức? 2 2 A U P U I I R t R = = ì = = P: là công suất (w) U: là hiệu điện thế (v) I: là cường độ dòng điện(A) R: là điện trở ( ) A là công của dòng điện ( J) Công thức: Trả lời: Trả lời: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào bản chất của dây dẫn. l R S = ì R: là điện trở của dây dẫn ( ) l : là chiều dài của dây dẫn ( m) S: là tiết diện của dây dẫn (m 2 ) : Là điện trở suất ( m) Công thức: Bài 36: truyền tải điện năng đi xa I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. R C D I U;P X + _ Hoạt động nhóm: Giả sử ta muốn truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. Hãy lập công thức xác định xem công suất hao phí P hp do toả nhiệt phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố P, U, R. P = – Công suất của dòng điện: .(1) – Công suất toả nhiệt( hao phí): .(2) hp P = – Từ (1) suy ra: .(3) P U – Thay (3) vào (2) ta được: .(4) hp P = 2 2 hp RP P U = * Công thức: Trong đó: + R: là điện trở ( ) + P: là công suất của nguồn điện: (w) + U: là hiệu điện thế hai đầu nguồn điện ( V ) + P hp : là công suất toả nhiệt( hao phí) (w) 2. Cách làm giảm hao phí . U Iì 2 R Iì I = 2 2 RP U * Hoàn thành chỗ trống. Bài 36: truyền tải điện năng đi xa I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. Từ công thức: 2 2 hp RP P U = 2 2 hp RP P U = * Công thức: Trong đó: + R: là điện trở ( ) + P: là công suất của nguồn điện: (w) + U: là hiệu điện thế hai đầu nguồn điện ( V ) + P hp : là công suất toả nhiệt( hao phí) (w) l R S = ì 2. Cách làm giảm hao phí . – Công suất P của nguồn điện không đổi. – Giảm p hp : Giảm R Tăng U * Giảm P hp bằng cách giảm R : – Từ công thức: Dùng dây dẫn có tiết diện lớn => Tốn vật liệu => Tốn tiền => Không một nền kinh tế nào chịu nổi. * Kết luận: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. – Chiều dài dây dẫn từ nhà máy điện tới nơi tiêu thụ là không đổi. – Nên để giảm P hp bằng cách giảm R ta có những cách sau: + Giảm : Dùng dây dẫn có điện trở suất nhỏ như Bac = 1,6.10 -8 m => Đắt tiền => Không một nền kình tế nào chịu nổi. + Tăng tiết diện làm dây dẫn: Câu 1: Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa? Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: A. Vì nơi sản xuất điện năng và nơi tiêu thụ điện năng ở cách xa nhau. B. Vì điện năng sản xuất ra không thể để giành trong kho được. C. Vì điện năng khi sản xuất ra phải sử dụng ngay. D. Các lí do A, B, C đều đúng. Câu 2: Khi truyền tải điện năng đi xa, hao phí là đáng kể khi điện năng chuyển hoá thành dạng năng lượng nào sau đây? A. Hoá năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Nhiệt năng. D. Năng lượng từ KIỂM TRA BÀI CU 1.Viết các công thức tính công suất của dòng điện? Viết công thức tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua? Các công thức tính công suất của dòng điện: P = U I P = R.I 2 A P= t U P= R Công thức tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua: Q = RI t Đường dây tải điện Bắc-Nam ở nước ta có HĐT 500 000V Đường dây tải điện từ huyện đến xã có HĐT đến 15 000V Đó là những đường dây cao thế Ở gần đường dây này rất nguy hiểm Đường dây 500KV Các dụng cụ điện nhà cần hiệu điện 220V Vậy lại phải xây dựng đường dây cao vừa tốn vừa nguy hiểm? TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA Để truyền tải điện xa người ta dùng phương tiện gì? Khi truyền tải điện xa dây dẫn, có phần điện bị hao phí tỏa nhiệt dây Nguyên nhân gây hao hụt, mất mát đó gì? dẫn Khi truyền tải điện xa dây dẫn liệu có hao hụt, mất mát không? TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Khi truyền tải điện xa bằng đường dây dẫn có phần hao phí tỏa nhiệt đường dây TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Giả sử cần truyền tải công suất điện P đường dây có điện trở R đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện U Hãy lập công thức xác định công suất hao Php phí tỏa nhiệt phụ thuộc vào yếu tố P, U, R? TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Nhiệt lượng hao phí Q tỏa dây dẫn? Qhaophi = I R.t = Ahaophi Công suất P dòng điện theo U, I? P P P = U I ⇒ I = ⇒ I = U U Công suất hao phí tỏa nhiệt: Ahp 2 I R.t P Php = = = I R = R t t U Vậy R.P Php = U TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Cách làm giảm hao phí: C1: Từ công thức tính công suất hao phí tỏa nhiệt: R.P Php = U Để truyền tải công suất P xác định, muốn giảm hao phí tỏa nhiệt có cách làm nào? Cách 1: Giảm điện trở R Cách 2: Tăng U => Tăng hiệu điện U TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Cách làm giảm hao phí: Cách 1: Giảm điện trở R dây: Để tìm cách giảm điện trở R ta dựa vào công thức: l R= ρ S Chất làm dây dẫn chọn trước chiều dài đường dây không đổi, tăng S tức dùng dây dẫn có tiết diện lớn, có khối lượng, trọng lượng lớnđắt tiền, nặng, dễ gẫy, phải có hệ thống cột điện lớn Số tiền để tăng tiết diện S lớn giá trị điện hao phí – thực TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Cách làm giảm hao phí: Cách 2:Tăng U :Nếu tăng U hai đầu đường dây có lợi gì?Muốn cần phải giải vấn đề gì? Tăng U, công suất hao phí giảm nhiều.Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện Vậy phải chế tao máy tăng hiệu điện để tăng hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn Để làm giảm hao phí đường dây tải điện cần làm theo cách tối ưu nhất? TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: Tính điện hao phí đường dây tải điện: Cách làm giảm hao phí: Kết luận: Để giảm hao phí điện tỏa nhiệt đường dây tải điện tốt tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây Vì công suất hao phí tỏa nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào hai đầu dây TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: II Vận dụng: C4: Cùng công suất điện P tải dây dẫn So sánh công suất hao phí dùng hiệu điện 500.000V với dùng hiệu điện 100.000V? Trả lời: Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện nên hiệu điện tăng gấp lần công suất hao phí giảm 25 lần, tức công suất hao phí dùng hiệu điện 500 000V giảm 25 lần so với dùng hiệu điện 100 000V TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: II Vận dụng: C5: Trả lời câu hỏi nêu đầu học Trả lời: Người ta phải xây dựng đường dây cao để giảm công suất hao phí tỏa nhiệt, giảm bớt khó khăn dây dẫn to nặng TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện đường dây truyền tải điện: II Vận dụng: C6: Để truyền tải công suất điện, tăng hiệu điện hai đầu đường dây lên lần công suất hao phí tỏa nhiệt sẽ: • • • • A- Tăng lần B – Giảm lần C- Tăng lần D – Giảm lần TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA ?Vì có hao phí điện đường dây tải điện? ?Nêu công thức tính hao phí điện năng? Công suất hao phí điện có mối quan hệ thế với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây? ?Để giảm hao phí điện tỏa nhiệt, ta chọn cách có lợi nhất? Hướng dẫn nhà • • • • Học thuộc Đọc em chưa biết (( )) Đọc trước bài: Máy biến Làm tập từ 36.1 đến 36.7 – SBT Ñoaøn Vaên Toaûn PHAM MINH TAI Câu 1: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra những tác dụng nào? Chọn câu đúng nhất: A. Tác dụng nhiệt , tác dụng hóa học B. Tác dụng nhiệt , tác dụng sinh lý C. Tác dụng nhiệt , tác dụng từ, tác dụng hóa học D. Tác dụng nhiệt , tác dụng quang,tác dụng từ A. Kim nam châm vẫn đứng yên D. Kim nam châm bị đẩy ra C. Kim nam châm Quay ngược lại B. Kim nam châm quay một góc 90 0 SAI ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI + _ Câu 2: Trong thí nghiệm ở hình bên, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện? Caâu 3: Đèn ống (đèn huỳnh quang) họat động được nhờ dòng điện xoay chiều. Khi đèn hoạt động, dòng điện xoay chiều qua đèn đã gây ra tác dụng: ? A . quang D. quang, nhiệt và từ C. quang và nhiệt B . quang và từ ÑAÙP AÙN Nhà máy thủy điện Tây Nguyên Nhà máy thủy điện Hòa Bình TẠI SAO PHẢI XÂY ĐƯỞNG DÂY CAO TẠI SAO PHẢI XÂY ĐƯỞNG DÂY CAO THẾ VỪA TỐN KÉM VỪA NGUY HIỂM THẾ VỪA TỐN KÉM VỪA NGUY HIỂM Tiết 40 – Bài 36 Tiết 40 – Bài 36 I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNGTRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN Khi truyền tải điện năng bằng dây dẫn xảy ra hiện tượng vật lý gì? Khi truyền tải điện sẽ có một phần điện năng bị hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây 1) Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện Ta có: Công suất của dòng điện P = U.I (1) Công suất tỏa nhiệt(hao phí) trong 1 giây Q hp = P hp = R.I 2 (2) Từ (1) và (2) 2 U R P 2 => P hp = Từ công thức 2 U R P 2 P hp = Làm cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện với công suất điện P xác định? 2) Cách làm giảm hao phí Có hai cách giảm P hp : Giảm R hoặc tăng U Giảm điện trở R của dây ta phải dùng dây có kích thước như thế nào? Cách giảm điện trở dây có gì bất lợi? * Giảm R thì kinh phí để tăng tiết diện S của dây dẫn còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí Nếu tăng hiệu điện thế U ở hai dâu dây thì có lợi gì?Muốn vậy ta giải quyết vấn đề gì? * Tăng U, công suất sẽ giảm rất nhiều (P hp tỉ lệ nghịch với U 2 ) . Phải chế tạo máy tăng thế Kết luận: Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây C4: Cùng một công suất điện P được tài đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500.000V với khi dùng hiệu điện thế 100.000V Hiệu điện thế tăng 5 lần, vậy công suất hao phí Hiệu điện thế tăng 5 lần, vậy công suất hao phí giảm 5 giảm 5 2 2 = 25 lần ( vì = 25 lần ( vì P P hp hp tỉ lệ nghịch với U tỉ lệ nghịch với U 2 2 ) ) C5: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài? ( Tại sao phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm?) Bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí, tiết kiệm, bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng […]…Câu 1 :Khi truyền tải đi n năng đi xa, phần đi n năng hao phí chủ yếu chuyển sang dạng năng lượng nào sau đây? A.Nhiệt năng B.Nhiệt năng, cơ năng C.Nhiệt năng, năng lượng từ trường D.Nhiệt năng, năng lượng từ trường, cơ năng Câu 2 :Biểu thức xác định công suất hao phí có dạng? A P 2 hp R P = U RP C P hp = U B P hp D P hp = R2 P U 2 RP = 2 U 2 Câu 3 :Biện pháp nào sau đây làm P… hp = R2 P U 2 RP = 2 U 2 Câu 3 :Biện pháp nào sau đây làm P nhiều nhất? A.Tiết diện S tăng gấp đôi B.Tiết diện S giảm 2 lần C.Hiệu đi n thế U tăng gấp đôi D.Hiệu đi n thế U giảm 2 lần hp giảm Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài Làm Bài 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I- MỤC TIÊU 1- Kiến thức: – Lập được công thức tính năng lượng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. – Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây. 2- Kĩ năng: Tổng hợp kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới. 3- Thái độ: Ham học hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm. II- CHUẨN BỊ: III. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: A, ổn định tổ chức: 9A: 9B: B, Kiểm tra: GV gọi 1 HS lên bảng viết các công thức tính công suất của dòng điện. C. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: * ĐVĐ: + Ở các khu dân cư thường có trạm biến thế. Trạm biến thế dùng để làm gì? + Vì sao ở trạm biến thế thường ghi kí hiệu nguy hiểm không lại gần? + Tại sao đường dây tải điện có hiệu điện thế lớn? Làm thế có lợi gì?  Bài mới Hoạt động 2: Phát hiện sự hao phí điện năng vì tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. Lập công thức tính công suất hao phí P hf khi truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. GV thông báo: Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. Dùng dây dẫn có nhiều thuận lợi hơn so với việc vận chuyển các dạng năng lượng khác như than đá, dầu lửa HS: chú ý lắng nghe GV thông báo. GV nêu câu hỏi: Liệu tải điện bằng đường dây dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường I- Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. 1- Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. – HS tự đọc mục 1, thảo luận nhóm tìm công thức tính công suất hao phí theo P, U, R theo các bước: + Công suất của dòng điện: P = U.I  I = U P (1) + Công suất toả nhiệt (hao phí): không? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV: thông báo như SGK Yêu cầu HS tự đọc mục 1 trong SGK, trao đổi nhóm tìm công thức liên hệ giữa công suất hoa phí và P, U, R. HS: đại diện nhóm lên trình bày lập luận để tìm công thức tính P hf . GV: hướng dẫn thảo luận chung cả lớp đi đến công thức tính P hf = 2 2 . U PR Hoạt động 3: Căn cứ vào công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt, đề xuất các biện pháp làm giảm công suất hao phí và lựa chọn cách nào có lợi nhất. GV : Yêu cầu các nhóm trao đổi tìm câu trả lời cho các câu C1, C2, C3. HS: trao đổi nhóm, trả lời câu C1, C2, C3. GV : Gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời. Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp. HS: Đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết P hf = I 2 .R (2) + Từ (1) và (2)  Công suất hao phí do tỏa nhiệt: P hf = 2 2 . U PR 2- Cách làm giảm hao phí C1: Có hai cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải là cách làm giảm R hoặc tăng U. C2: Biết R = S l .  , chất làm dây đã chọn trước và chiều dài đường dây không đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây có tiết diện lớn, có khối quả làm việc của nhóm mình. GV: có thể gợi ý HS dựa vào công th ức tính R = S l .  . GV: nêu câu hỏi: Trong 2 cách giảm hao phí trên đường dây, cách nào có lợi hơn? HS: rút ra được Hoạt động 4: Vận dụng GV : Yêu cầu HS làm việc cá nhân, lần lượt trả lời câu hỏi C4, C6. HS hoàn thành câu hỏi C4, C6. GV: Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp về kết quả. HS: Tham gia thảo luận trên lớp hoàn thành câu trả lời, ghi vở. lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn. Tổn phí để tăng tiết diện S của dây còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí. C3: Tăng U, công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (tỉ lệ nghịch với U 2 ). Phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế. *kết luận: Muốn giảm hao phí trên đường dây Kiểm tra bài cũ: Trả lời câu hỏi: – Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì ? Nêu ví dụ về từng tác dụng trên ? – Viết công thức tính công suất của dòng điện và công thức tính công suất tỏa nhiệt trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua ? ĐẶT VẤN ĐỀ Nhà máy thủy điện Hòa Bình Tiết 40 – Bài 36 : I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA Nhà máy điện Khu dân cư Dây tải điện Dây tải điện tỏa nhiệt gây hao phí điện năng I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Giả sử ta muốn truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. Hoạt động nhóm: Thiết lập công thức tính công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt trên dây dẫn phụ thuộc vào P, U, R ? Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Phiếu học tập (1) Nhóm: Thiết lập công thức tính công suất hao phí P hp phụ thuộc vào các yếu tố P, U, R: – Công suất của dòng điện: (1) – Công suất hao phí: (2) Từ ⇒ (*) Thay (*) vào , ta được công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt phụ thuộc vào P, U, R: (3) Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: – Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn: Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 2 2 U R hp PP = I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn: 2. Cách làm giảm hao phí: – Có 2 cách làm giảm hao phí: giảm điện trở R của dây tải điện hoặc tăng hiệu điện thế U ở hai đầu dây tải điện. Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA C1. Từ công thức tính công suất hao phí có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn thì có thể có những cách làm nào ? 2 2 U R hp PP = I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: 2. Cách làm giảm hao phí: – Có 2 cách: giảm điện trở R của dây tải điện hoặc tăng hiệu điện thế U ở hai đầu dây tải điện. – Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. Thảo luận về 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên dây truyền tải. Cách 1: Giảm điện trở R của dây tải điện: – Khi P và U không đổi, ta thay đổi R để làm giảm điện năng hao phí P hp – Các nhóm thảo luận nội dung theo phiếu học tập (2). Cách 2: Tăng hiệu điện thế U ở hai đầu dây tải điện: – Khi P và R không đổi, ta thay đổi U để làm giảm điện năng hao phí P hp – Trả lời câu C3-sgk/99 ⇒ Vậy, ta nên chọn biện pháp nào thì thuận tiện hơn ? Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA […]… 40: TRUYỀN TẢI ĐiỆN NĂNG ĐI XA I Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải: 1 Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: 2 Cách làm giảm hao phí: – Có 2 cách làm giảm hao phí: giảm điện trở R của dây tải điện hoặc tăng hiệu điện thế U ở hai đầu dây tải điện * Giải pháp làm giảm điện trở R: + Giảm chiều dài l của dây tải điện: Khu dân cư Nhà máy điện + Tăng tiết di n S của dây tải điện: Khu… trở của dây: R=ρ l S – Để giảm R thì cần giảm chiều dài l hoặc tăng tiết di n S → Biện pháp này không thuận tiện vì khoảng cách giữa nhà máy điện và nơi tiêu thụ là xác định nên không thể giảm chiều dài dây; còn nếu tăng S thì dây sẽ lớn và nặng, cần phải Phßng gi¸o dôc – ®µo t¹o ea h leo’ Tr­êng ptdtnt Bµi 36: truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa Kiểm tra bài cũ Câu 1: Câu 1: Víết các biểu thức tính công suất điện? Giải thích ý nghĩa của các đại Víết các biểu thức tính công suất điện? Giải thích ý nghĩa của các đại lượng có mặt trong công thức? lượng có mặt trong công thức? Câu 2: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức? Giải thích ý nghĩa của các đại lượng có mặt trong công thức? 2 2 A U P U I I R t R = = ì = = P: là công suất (w) U: là hiệu điện thế (v) I: là cường độ dòng điện(A) R: là điện trở ( ) A là công của dòng điện ( J) Công thức: Trả lời: Trả lời: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào bản chất của dây dẫn. l R S = ì R: là điện trở của dây dẫn ( ) l : là chiều dài của dây dẫn ( m) S: là tiết diện của dây dẫn (m 2 ) : Là điện trở suất ( m) Công thức: Bài 36: truyền tải điện năng đi xa I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. R C D I U;P X + _ Hoạt động nhóm: Giả sử ta muốn truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. Hãy lập công thức xác định xem công suất hao phí P hp do toả nhiệt phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố P, U, R. P = – Công suất của dòng điện: .(1) – Công suất toả nhiệt( hao phí): .(2) hp P = – Từ (1) suy ra: .(3) P U – Thay (3) vào (2) ta được: .(4) hp P = 2 2 hp RP P U = * Công thức: Trong đó: + R: là điện trở ( ) + P: là công suất của nguồn điện: (w) + U: là hiệu điện thế hai đầu nguồn điện ( V ) + P hp : là công suất toả nhiệt( hao phí) (w) 2. Cách làm giảm hao phí . U Iì 2 R Iì I = 2 2 RP U * Hoàn thành chỗ trống. Bài 36: truyền tải điện năng đi xa I. Sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. Từ công thức: 2 2 hp RP P U = 2 2 hp RP P U = * Công thức: Trong đó: + R: là điện trở ( ) + P: là công suất của nguồn điện: (w) + U: là hiệu điện thế hai đầu nguồn điện ( V ) + P hp : là công suất toả nhiệt( hao phí) (w) l R S = ì 2. Cách làm giảm hao phí . – Công suất P của nguồn điện không đổi. – Giảm p hp : Giảm R Tăng U * Giảm P hp bằng cách giảm R : – Từ công thức: Dùng dây dẫn có tiết diện lớn => Tốn vật liệu => Tốn tiền => Không một nền kinh tế nào chịu nổi. * Kết luận: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. – Chiều dài dây dẫn từ nhà máy điện tới nơi tiêu thụ là không đổi. – Nên để giảm P hp bằng cách giảm R ta có những cách sau: + Giảm : Dùng dây dẫn có điện trở suất nhỏ như Bac = 1,6.10 -8 m => Đắt tiền => Không một nền kình tế nào chịu nổi. + Tăng tiết diện làm dây dẫn: Câu 1: Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa? Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: A. Vì nơi sản xuất điện năng và nơi tiêu thụ điện năng ở cách xa nhau. B. Vì điện năng sản xuất ra không thể để giành trong kho được. C. Vì điện năng khi sản xuất ra phải sử dụng ngay. D. Các lí do A, B, C đều đúng. Câu 2: Khi truyền tải điện năng đi xa, hao phí là đáng kể khi điện năng chuyển hoá thành dạng năng lượng nào sau đây? A. Hoá năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Nhiệt năng. D. Năng lượng từ KIM TRA BI C Cõu hi: Dũng in xoay chiu cú th gõy nhng tỏc dng no? p dng: Chn … nhiệt đường dây TRUYỀN TẢI ĐI N NĂNG ĐI XA I Sự hao phí đi n đường dây truyền tải đi n: Tính đi n hao phí đường dây tải đi n: Giả sử cần truyền tải công suất đi n P đường dây có đi n trở R đặt… đó gì? dẫn Khi truyền tải đi ̣n xa dây dẫn liệu có hao hụt, mất mát không? TRUYỀN TẢI ĐI N NĂNG ĐI XA I Sự hao phí đi n đường dây truyền tải đi n: Khi truyền tải đi n xa bằng đường dây… thống cột đi n lớn Số tiền để tăng tiết diện S lớn giá trị đi n hao phí – thực TRUYỀN TẢI ĐI N NĂNG ĐI XA I Sự hao phí đi n đường dây truyền tải đi n: Tính đi n hao phí đường dây tải đi n: Cách

Xem thêm :  Đánh giá có nên mua Kia Rondo 2018 cũ không?

Xem thêm :  Tài liệu ôn thi tiếng anh B2 (trọn bộ tài liệu có đáp án)

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa, Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa, Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Ô TÔ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button